top of page
Ieškoti

Optimali Direktoriaus algos ir dividendų struktūra 2022/2023


Jeigu Jūs vykdote veiklą per savo LTD kompaniją, vienas esminių mokesčių planavimo aspektų yra optimalus darbo užmokesčio / dividendų dydžio nustatymas.

Ltd kompanijose akcininkai yra įmonių savininkai, samdantys direktorius, kurie vadovauja įmonėms. Akcininkams yra mokami dividendai (dalis nuo pelno po mokesčių), direktoriams už pareigų vykdymą mokamas darbo užmokestis. Mikroįmonėse dažnai direktorius ir akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo.

Kaip darbo užmokestis ir dividendai yra apmokestinami 2022/2023 metais?

Neapmokestinamas minimumas– 12,570 svarų, taigi darbo užmokestis iki šios sumos nebus apmokestinamas. Kiti darbo užmokesčio apmokestinimo slenksčiai (nesusiję su dividendų apmokestinimu):

£12,570 iki £50,270 20%

£50,270 iki £150,000 40%

£150,001 + 45%

Dividendai iki 2000 sv. yra neapmokestinami.

Dividendų apmokestinimo tarifai:

Dividendai, įeinantys į neapmokestinamo minimumo likutį (£12,570) – neapmokestinami.

Dividendai iki bazinio mokesčių tarifo slenksčio (iki £50,270) apmokestinami 8.75%

Dividendai virš bazinio tarifo slenksčio (daugiau nei £50,270) apmokestinami 33.75%

Dividendai, esantys viršutiniame mokesčių tarifų slenkstyje (£150,000+) apmokestinami 39.35%.

Visi dividendų tarifai padidėjo 1.25% nuo praeitų metų.

Taigi, jei Jūsų vienintelės pajamos būtų dividendai, Jūs galėtumėte gauti 14570 sv., ir nemokėti pajamų mokesčio.

Įprasta įmonių savininkų strategija yra mokėti sau nedidelę alga, ir didesnę dalį pajamų išsimokėti sau dividendais. Logika tokia, kad išsiimama tokio dydžio alga, nuo kurios nereikia mokėti pajamų mokesčio, bet pakankama, kad eitų darbo stažas ir būtų uždirbama pensija.

Darbo užmokestis yra leistinos išlaidos įmonei, todėl įmonė sutaupo 19% pelno mokesčio nuo priskaityto darbo užmokesčio. Tuo tarpu dividendai nėra leistini atskaitymai, tačiau nuo jų nemokamas soc. Draudimo mokestis.

Jei direktorius yra vienintelis darbuotojas įmonėje, įmonė negali gauti valstybės išmokos darbdavio soc.draudimo įmokoms padengti (iki 4000 sv.).

Svarbu paminėti tris soc.draudimo apmokestinimo slenksčius:

Apatinė pajamų riba: (Lower Earnings Limit) – jei uždirbate virš šios ribos, jūsų darbo stažas tęsiasi, nors ir soc. draudimo mokesčio nemokate. 22/23 m. ši riba yra £533 per mėnesį, arba £6,396 per metus.

Pradinė riba – pradedamas mokėti darbuotojo soc. draudimas – 22/23 m. tai yra £823 per mėn., £9,880 per metus.

Vidurinė riba – nuo jos pradedamas mokėti darbdavio soc. draudimas – for 22/23 this is £758 per mėn, £9,100 per metus

Todėl efektyviausia būtų mokėti sau 758 sv./mėn. darbo užmokestį (nes nepritraukia soc. draudimo įmokų). Ir darant prielaidą, kad dividendais norima išsiimti iki 50,270.00 ribos, optimalus algos/dividendų išsidėstymas būtų toks:12 peržiūrų0 komentarų

Commenti


bottom of page