top of page
Ieškoti

Kas atsakingas už pajamų deklaracijos klaidas- Jūs ar buhalteris?


Visi eame suinteresuoti išvengti nuobaudų. Suprasdami, kaip veikia HMRC nuobaudos, galime padėti savo klientams jų išvengti.

Baudos gali būti paskirtos, jei pajamų deklaracija buvo pateikta netiksliai (neteisingai) ir:

- Mokesčiai nebuvo sumokėti

- Mokesčių priskaityta per mažai

- Mokesčių susigrąžinta per daug


Kas atsakingas už pajamų deklaracijų skaičiavimus ir mokėjimus?

Jūsų įgaliotas buhalteris gali Jūsų vardu susisiekti su HMRC ir pateikti deklaracijas, tačiau bet kokia atsakomybė už baudas už pavėluotą deklaracijos pateikimą, pavėluotus mokėjimus ar bet kokias dokumentų klaidas teisiškai tenka jums.


Jei HMRC patikrina deklaraciją ir joje suranda klaidą, paskiriama bauda. Baudos dydis skaičiuojamas procentais nuo papildomos mokesčio sumos, kuri susidaro ištaisius klaidą. Procentų dydis priklauso nuo to, ar:

- klaida netyčinė - tuomet bauda bus nuo 0% iki 30% papildomo mokėtino mokesčio

- klaida yra tyčinė, bauda bus nuo 20 iki 70 % papildomo mokėtino mokesčio

- klaida yra tyčinė ir nuslėpta, bauda bus nuo 30 iki 100 % papildomo mokėtino mokesčio

HMRC paprastai pasirenka tikrinti praėjusių metų deklaracijas. Tikrindama dokumentus, HMRC bandys nustatyti, ar:

- Nebuvo klaidų, tokiu atveju jie gali nutraukti tyrimą;

- Klaida įvyko dėl netyčinės klaidos, tokiu atveju jie gali tikrinti paskutinių 4 metų deklaracijas;

- Klaida įvyko dėl jūsų aplaidumo, tokiu atveju jie gali tikrinti paskutinių 6 metų deklaracijas;

- Klaida buvo tyčinė – gali būti tikrinama iki 20 paskutinių metų deklaracijų.


Todėl raginame būti atidžiais renkantis buhalterį, nesileiskite suviliojami pigiais reklaminiais triukais.


22 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page